Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Bartłomiej Jurga zawiadamia, że w dniu 6 czerwca 2023 roku o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się LIII sesja Rady Gminy Domaniewice.
Szanowni Państwo, obrady LIII sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online

Proponowany porządek obrad LIII sesji Rady Gminy Domaniewice

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Gminy Domaniewice.
 4. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Gminy Domaniewice..
 5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RGD w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaniewice na rok 2023 – podjęcie uchwały.
 6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RGD w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2023-2032– podjęcie uchwały.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RGD w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników – podjęcie uchwały.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RGD w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa
  w Gminie Domaniewice w roku szkolnym 2023/2024   – podjęcie uchwały.
 9. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 10. Wolne wnioski i dyskusja.
 11. Zakończenie obrad.

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie https://domaniewice.sesja.pl/
Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie https://domaniewice.sesja.pl/portal/videos