Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Bartłomiej Jurga zawiadamia, że w dniu 30 grudnia 2022 roku o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się XLV sesja Rady Gminy Domaniewice. 
Szanowni Państwo, obrady XLV sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online

Proponowany porządek obrad XLV sesji Rady Gminy Domaniewice

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podziękowanie Kobiecej Drużynie OSP z Reczyc.
5. Sprawa zmiany budżetu Gminy Domaniewice na rok 2022– podjęcie uchwały.
6. Sprawa zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2032 –podjęcie uchwały
7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2023-2026 wraz z prognozą długu na lata 2023 – 2032 – podjęcie uchwały.
8. Uchwalenie budżetu Gminy Domaniewice na 2023 rok – podjęcie uchwały:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej;
b) odczytanie opinii Komisji;
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
e) głosowanie projektu uchwały budżetowej.
9. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
10. Wolne wnioski i dyskusja.
11. Zakończenie obrad.

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie https://domaniewice.sesja.pl/
Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie https://domaniewice.sesja.pl/portal/videos