Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Bartłomiej Jurga zawiadamia, że w dniu 29 września 2021 roku o godz. 13:00 odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Domaniewice.
Szanowni Państwo, obrady XXIX sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online.

Proponowany porządek obrad XXIX Sesji Rady Gminy Domaniewice w dniu 29 września 2021r. godz. 13.00

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji..
  4. Sprawa zmiany budżetu Gminy Domaniewice na 2021 rok – podjęcie uchwały.
  5. Sprawa zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2021-2024 wraz z prognozą długu na lata 2021-2031 – podjęcie uchwały.
  6. Sprawa przyjęcia Strategii rozwoju Gminy Domaniewice na lata 2021-2028 – podjęcie uchwały.
  7. Sprawa zmiany uchwały Nr XVII/118/20 Rady Gminy Domaniewice w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Domaniewice – podjęcie uchwały
  8. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
  9. Wolne wnioski i dyskusja.
  10. Zakończenie obrad

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie https://domaniewice.sesja.pl/
Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie https://domaniewice.sesja.pl/ .