Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Bartłomiej Jurga zawiadamia, że w dniu 13 lipca 2021 roku o godz. 13:00 odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Domaniewice.
Szanowni Państwo, obrady XXVII sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online. 

Proponowany porządek obrad XXVII Sesji Rady Gminy Domaniewice w dniu 13 lipca 2021r. godz. 13.00

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawa zmiany budżetu Gminy Domaniewice na 2021 rok – podjęcie uchwały.
 5. Sprawa zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2021-2024 wraz z prognozą długu na lata 2021-2031 – podjęcie uchwały.
 6. Sprawa określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego – podjęcie uchwały.
 7. Sprawa utworzenia klubu dziecięcego „Gminny Klub Malucha w Domaniewicach” oraz nadania mu statutu – podjęcie uchwały.
 8. Sprawa ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez „Gminny Klub Malucha w Domaniewicach” – podjęcie uchwały.
 9. Sprawa przyjęcia planu nadzoru nad klubem dziecięcym prowadzącym działalność na terenie Gminy Domaniewice – podjęcie uchwały.
 10. Sprawa określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Domaniewice w roku szkolnym 2021/2022 – podjęcie uchwały.
 11. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 12. Wolne wnioski i dyskusja.
 13. Zakończenie obrad

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie https://domaniewice.sesja.pl/
Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie https://domaniewice.sesja.pl/ .