Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Bartłomiej Jurga zawiadamia, że w dniu 26 września 2022 roku o godz. 13:00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaniewicach odbędzie się nadzwyczajna XXXX  Sesja Rady Gminy Domaniewice. 
Szanowni Państwo, obrady XXXX sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online

Proponowany porządek obrad XXXX Sesji Rady Gminy Domaniewice

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Sprawa zmiany budżetu Gminy Domaniewice na 2022 rok – podjęcie uchwały.
  5. Wolne wnioski i dyskusja.
  6. Zakończenie obrad

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie https://domaniewice.sesja.pl/
Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie https://domaniewice.sesja.pl/