Mieszkańcy Gminy Domaniewice

Z uwagi na długotrwały brak opadów atmosferycznych powodujący wzrost zużycia wody z wodociągów gminnych zwracam się z prośbą o racjonalne korzystanie z wody.

            Jednocześnie przypominam, iż pobór wody z wodociągów gminnych winien służyć zaspokojeniu potrzeb socjalno – bytowych mieszkańców i  zwierząt gospodarskich.

            Wykorzystanie wody do innych celów (w tym podlewania ogródków i  zraszania trawników , podlewania upraw rolnych czy napełnianie basenów) jest niewłaściwe i może spowodować konieczność ograniczenia dostaw wody.

 

Wójt Gminy Domaniewice

Paweł Kwiatkowski