Aktualności

Informacja w sprawie oszacowania szkód w uprawach spowodowanych wiosennymi przymrozkami

W związku z wystąpieniem szkód w uprawach spowodowanych wiosennymi przymrozkami,  Rolnicy, którzy  ponieśli straty – poziom strat musi być wyższy niż 30%  średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech lat poprzedzających rok w którym wystąpiły straty, mogą składać wnioski o potwierdzenie  i oszacowanie strat przez gminną komisję. Wniosek o oszacowanie szkód wraz z załącznikami (oświadczenie nr 1 o strukturze upraw,  oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej – jeżeli taka występuje w gospodarstwie, informacja […]

Zobacz wszystkie Artykuły