Stypendia Wójta Gminy Domaniewice

Postanowienia ogólne Zasady i tryb przyznawania stypendium Ustala się zasady i tryb przyznawania stypendium, zwanego dalej stypendium, którego celem jest promowanie uczniów uzdolnionych i ich osiągnięć. Celem stypendium jest wspieranie edukacji uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. Stypendium jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym o charakterze motywacyjnym. Stypendium przyznawane jest uczniom klas IV-VIII uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Domaniewice, bez względu […]

Aktualności

Zapewnij bezpieczne wakacje najmłodszym

Placówka Terenowa KRUS w Łowiczu apeluje:Zapewnij bezpieczne wakacje najmłodszym W okresie wakacji dzieci potrzebują szczególnej troski i zainteresowania ze strony dorosłych. Zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym to najważniejsze zadanie, przed którym stają rodzice. Jest to szczególnie trudne w przypadku dzieci z terenów wiejskich, gdy intensywne prace polowe pochłaniają czasu dostępnego rolnikom. W gospodarstwach rolnych występują liczne zagrożenia dla życia i zdrowia pracujących i mieszkających w nich osób. Są to liczne czynniki szkodliwe: fizyczne (przejechanie […]

Zobacz wszystkie Artykuły