OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Domaniewice informuję o wolnych miejscach na montaż kotłów na biomasę w ramach projektu „Instalacje odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Domaniewice” w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Kwota dofinansowania – 85% wartości inwestycji netto. Zainteresowanych prosimy o kontakt.   Wójt Gminy Domaniewice – 696 045 271 Urząd Gminy w Domaniewicach – 46 830 17 72

Aktualności

Efektywność energetyczna budynków

Przez efektywność energetyczną budynku należy rozumieć stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek. Ocena efektywności energetycznej jest to ocena zbioru właściwości budynku mających wpływ na zużycie przez ten budynek energii niezbędnej do jego użytkowania, obejmująca m.in. ocenę izolacyjności cieplnej przegród budynku oraz sprawności zastosowanych w nim instalacji i urządzeń. Oceny energetycznej budynku dokonuje się […]

Zobacz wszystkie Artykuły