Preferencyjny zakupu węgla za pośrednictwem samorządu

W związku z możliwością preferencyjnego zakupu węgla za pośrednictwem samorządu, informujemy zainteresowanych mieszkańców, iż wniosek na zakup węgla można składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Domaniewicach w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 1, lub za pośrednictwem Elektronicznej skrzynki podawczej na platformie epuap.gov.pl. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym. Węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła kupić osoba, której wypłacono […]

Aktualności

Profil w PUE ZUS

Szanowni Państwo, Od 1 stycznia 2023r. każdy płatnik prowadzący działalność – nawet jednoosobową – ma obowiązek posiadać profil PUE ZUS Ważne! Od 16 stycznia 2023r. uruchomiliśmy proces zakładania firmom profili informacyjnych. Zakład „z urzędu” założy takie konto, jego aktywacja leży już po Państwa stronie. PUE ZUS – jakie ma zalety? PUE ZUS umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi, elektronicznie bez osobistej […]

Zobacz wszystkie Artykuły