Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Domaniewice wraz z instalacją fotowoltaiczną i modernizacją instalacji oświetleniowej- inwestycja zakończona

Gmina Domaniewice zakończyła zadanie pn.: ,,Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Domaniewice wraz z instalacją fotowoltaiczną i modernizacją instalacji oświetleniowej”, które jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość ogólna zadania: 650.176,23 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi 197.059 PLN, w tym w formie pożyczki 59.118 PLN oraz w formie dotacji 137.941 PLN.

Aktualności

Inwestycja – Budowa toru do łyżworolek w m. Domaniewice

Gmina Domaniewice zrealizowała zadanie pn. ,,Budowa toru do łyżworolek w m. Domaniewice”, które zostało współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego w ramach programu ,,Infrastruktura sportowa na Plus”- wartość otrzymanego dofinansowania 70.000, 00 zł. Wybudowany obiekt o nawierzchni asfaltowej ma 10 m. szerokości oraz 123,20 m. długości w osi nawierzchni.

Zobacz wszystkie Artykuły