Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Domaniewice polegająca na budowie dróg dla pieszych oraz przejść dla pieszych

Gmina Domaniewice w ramach Programu  Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg realizuje  zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Domaniewice polegająca na budowie dróg dla pieszych oraz przejść dla pieszych”,

Inwestycja obejmuje wybudowanie dwóch odcinków dróg dla pieszych z kostki betonowej o łącznej długości 320 m oraz wykonanie 2 szt. przejść dla pieszych wraz z odpowiednim oznakowaniem w miejscowości Domaniewice wzdłuż ul. Kościelnej i Leśnej oraz  ul. Szkolnej.

Wartość dofinansowania: 156 337,00 zł

Całkowita wartość zadania: 240 518,60

Remont drogi gminnej w miejscowości Rogóźno

Gmina Domaniewice w ramach Programu  Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg realizuje  zadanie inwestycyjne pn.: „Remont drogi gminnej w miejscowości Rogóźno, gmina Domaniewice”.

Inwestycja obejmuje ułożenie nowej nakładki  asfaltowej, wykonanie poboczy, czyszczenie rowów oraz oznakowanie drogi.

Wartość dofinansowania: 382 428,00 zł

Całkowita wartość zadania: 695.325,15 zł

Zakończenie inwestycji pn.: ,,Modernizacja dróg w miejscowości Reczyce, Sapy oraz Stroniewice-Strzebieszew”

W czerwcu 2023 r. została zakończona inwestycja realizowana przez Gminę Domaniewice w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach w/w zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Domaniewice zostały zmodernizowane następujące drogi:

– w miejscowości Reczyce odcinek drogi nr 105106 E i odcinek drogi nr 105111 E;

– w miejscowości Sapy droga nr 105101 E;

– w miejscowości Stroniewice – Strzebieszew droga nr 105108 E.

Modernizacja polegała na ułożeniu nakładek asfaltowych, wykonaniu poboczy, oznakowaniu dróg, odmuleniu istniejących rowów.

Wykonawcą  robót była firma: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Wartość dofinansowania: 3.705.000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 3.960.004,68 zł

Budowa hali namiotowej nad torem do łyżworolek w m. Domaniewice

Gmina Domaniewice w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizuje zadanie inwestycyjne pn. ,, Budowa hali namiotowej nad torem do łyżworolek w m. Domaniewice”.

Wartość dofinansowania: 1.568.000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 2.288.000,00 zł

Ww. inwestycja obejmuje:

-wykonanie fundamentów do hali;

-wykonanie hali o powierzchni zabudowy 1187,30 m2 z gotowych prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych pokrytych tkaniną poliestrową PCV;

-wykonanie oświetlenia hali (w tym wewnętrznej linii zasilającej z istniejącego budynku usługowego do projektowanej hali wraz z tablicami elektrycznymi z osprzętem, przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu);

-wykonanie utwardzenia z kostki brukowej;

-przebudowę linii energetycznej z napowietrznej w podziemną oraz przebudowę kanalizacji zewnętrznej i sieci wodociągowej w zakresie kolidującym z budową powyższej hali.

Tablica informacyjna - budowa hali namiotowej nad torem do łyżworolek w m. Domaniewice

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Skaratkach

GMINA DOMANIEWICE W RAMACH PROGRAMU SPORTOWA POLSKA -PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ – EDYCJA 2021 REALIZUJE ZADANIE INWESTYCYJNE PN. ,,BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W SKARATKACH”.

Zakres rzeczowy ww. zadania inwestycyjnego obejmuje:

-budowę Sali gimnastycznej o wymiarach areny 17,88 m x 30,2 m i wysokości 7,05 m wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, pokojem nauczyciela W-F, magazynem sprzętu sportowego,

-zagospodarowanie terenu.

,,BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W SKARATKACH”  jest realizowana przez Gminę Domaniewice w ramach inwestycji pn. ,,ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKARATKACH WRAZ Z BUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ Z INSTALACJĄ ZBIORNIKOWĄ NA GAZ PŁYNNY”.

 

Wartość dofinansowania: 1.681.294,94 zł

Całkowita wartość inwestycji: 6.049.999,77 zł

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ, KTÓRYCH DYSPONENTEM JEST MINISTER KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU.

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Skaratkach wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej z instalacją zbiornikową na gaz płynny

Gmina Domaniewice w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych realizuje zadanie inwestycyjne
pn. ,,rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w skaratkach wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej z instalacją zbiornikową na gaz płynny”

 Wartość dofinansowania: 4.368.704,83 zł

Całkowita wartość zadania: 6.049.999,77 zł

W/w inwestycja obejmuje:

  • Rozbudowę budynku szkoły o powierzchni zabudowy 961,45 m2, o powierzchni użytkowej 856,99 m2 i kubaturze 6605,00 m3, w ramach której zostanie wybudowana i odpowiednio wyposażona: sala gimnastyczna, magazyn sprzętu sportowego, pokój dla nauczyciela W-F z łazienką, 4 sale dydaktyczne, 2 szatnie, 2 łazienki i 3 WC, korytarz, wiatrołap, kotłownia.
  • Budowę wewnętrznej instalacji gazowej z instalacją zbiornikową na gaz płynny.
  • Przebudowę części istniejącej szkoły o powierzchni użytkowej 49,71 m2 wraz z rozebraniem schodów zewnętrznych oraz wykonaniu nowych.
  • Wykonanie ogrodzenia, utwardzenia terenu, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, zagospodarowania terenu wokół budynku oraz montażu instalacji fotowoltaicznej.

Modernizacja dróg w miejscowości Reczyce, Sapy oraz Stroniewice-Strzebieszew

Gmina Domaniewice w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizuje zadanie inwestycyjne pn. 

,,Modernizacja dróg w miejscowości Reczyce, Sapy oraz Stroniewice-Strzebieszew”.

Wartość dofinansowania: 3.705.000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 3.960.004,68 zł

W ramach w/w zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Domaniewice zostaną zmodernizowane następujące drogi:

– w miejscowości Reczyce odcinek drogi nr 105106 E i odcinek drogi nr 105111 E;

– w miejscowości Sapy droga nr 105101 E;

– w miejscowości Stroniewice-Strzebieszew droga nr 105108 E.

Modernizacja będzie polegała na ułożeniu nakładek asfaltowych, wykonaniu poboczy, oznakowaniu dróg, odmuleniu istniejących rowów.

Budowa hali namiotowej nad torem do łyżworolek w m. Domaniewice

 

Gmina Domaniewice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3 PGR otrzymała dofinansowania w wysokości 1.568.000,00 zł na realizację Inwestycji: Budowę hali namiotowej nad torem do łyżworolek w m. Domaniewice.

Budowa zadaszenia nad torem zachęci jeszcze więcej osób do jazdy na łyżwach czy łyżworolkach, a także ułatwi przeprowadzenie odpowiednich treningów dla zawodników.

Dofinansowanie do projektu „Budowa i przebudowa ulic w miejscowości Domaniewice”

Gmina Domaniewice w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizuje zadanie inwestycyjne
pn. ,, Budowa i przebudowa ulic w miejscowości Domaniewice”.

Wartość dofinansowania: 1.900.000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 2.042.970,34 zł

W ramach w/w zadania inwestycyjnego w miejscowości Domaniewice zostanie wybudowana ulica Narcyza Rosiaka i część ulicy Cichociemnych oraz przebudowana ulica Kościelna.