Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Skaratkach

GMINA DOMANIEWICE W RAMACH PROGRAMU SPORTOWA POLSKA -PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ – EDYCJA 2021 REALIZUJE ZADANIE INWESTYCYJNE PN. ,,BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W SKARATKACH”.

Zakres rzeczowy ww. zadania inwestycyjnego obejmuje:

-budowę Sali gimnastycznej o wymiarach areny 17,88 m x 30,2 m i wysokości 7,05 m wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, pokojem nauczyciela W-F, magazynem sprzętu sportowego,

-zagospodarowanie terenu.

,,BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W SKARATKACH”  jest realizowana przez Gminę Domaniewice w ramach inwestycji pn. ,,ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKARATKACH WRAZ Z BUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ Z INSTALACJĄ ZBIORNIKOWĄ NA GAZ PŁYNNY”.

 

Wartość dofinansowania: 1.681.294,94 zł

Całkowita wartość inwestycji: 6.049.999,77 zł

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ, KTÓRYCH DYSPONENTEM JEST MINISTER KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU.

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Skaratkach wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej z instalacją zbiornikową na gaz płynny

Gmina Domaniewice w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych realizuje zadanie inwestycyjne
pn. ,,rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w skaratkach wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej z instalacją zbiornikową na gaz płynny”

 Wartość dofinansowania: 4.368.704,83 zł

Całkowita wartość zadania: 6.049.999,77 zł

W/w inwestycja obejmuje:

  • Rozbudowę budynku szkoły o powierzchni zabudowy 961,45 m2, o powierzchni użytkowej 856,99 m2 i kubaturze 6605,00 m3, w ramach której zostanie wybudowana i odpowiednio wyposażona: sala gimnastyczna, magazyn sprzętu sportowego, pokój dla nauczyciela W-F z łazienką, 4 sale dydaktyczne, 2 szatnie, 2 łazienki i 3 WC, korytarz, wiatrołap, kotłownia.
  • Budowę wewnętrznej instalacji gazowej z instalacją zbiornikową na gaz płynny.
  • Przebudowę części istniejącej szkoły o powierzchni użytkowej 49,71 m2 wraz z rozebraniem schodów zewnętrznych oraz wykonaniu nowych.
  • Wykonanie ogrodzenia, utwardzenia terenu, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, zagospodarowania terenu wokół budynku oraz montażu instalacji fotowoltaicznej.

Modernizacja dróg w miejscowości Reczyce, Sapy oraz Stroniewice-Strzebieszew

Gmina Domaniewice w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizuje zadanie inwestycyjne pn. 

,,Modernizacja dróg w miejscowości Reczyce, Sapy oraz Stroniewice-Strzebieszew”.

Wartość dofinansowania: 3.705.000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 3.960.004,68 zł

W ramach w/w zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Domaniewice zostaną zmodernizowane następujące drogi:

– w miejscowości Reczyce odcinek drogi nr 105106 E i odcinek drogi nr 105111 E;

– w miejscowości Sapy droga nr 105101 E;

– w miejscowości Stroniewice-Strzebieszew droga nr 105108 E.

Modernizacja będzie polegała na ułożeniu nakładek asfaltowych, wykonaniu poboczy, oznakowaniu dróg, odmuleniu istniejących rowów.

Budowa hali namiotowej nad torem do łyżworolek w m. Domaniewice

 

Gmina Domaniewice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3 PGR otrzymała dofinansowania w wysokości 1.568.000,00 zł na realizację Inwestycji: Budowę hali namiotowej nad torem do łyżworolek w m. Domaniewice.

Budowa zadaszenia nad torem zachęci jeszcze więcej osób do jazdy na łyżwach czy łyżworolkach, a także ułatwi przeprowadzenie odpowiednich treningów dla zawodników.

Dofinansowanie do projektu „Budowa i przebudowa ulic w miejscowości Domaniewice”

Gmina Domaniewice w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizuje zadanie inwestycyjne
pn. ,, Budowa i przebudowa ulic w miejscowości Domaniewice”.

Wartość dofinansowania: 1.900.000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 2.042.970,34 zł

W ramach w/w zadania inwestycyjnego w miejscowości Domaniewice zostanie wybudowana ulica Narcyza Rosiaka i część ulicy Cichociemnych oraz przebudowana ulica Kościelna.

Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sapach

Gmina Domaniewice otrzymała 581 587,00 złotych wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pieniądze te zostały przeznaczone na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sapach”. Inwestycja obejmowała kompleksowe prace budowlane, instalatorskie i wykończeniowe oraz wyposażenie budynku dla zapewnienia właściwej realizacji przewidzianych funkcji. Teren działki został częściowo utwardzony i zagospodarowany na potrzeby mieszkańców wsi Sapy. Inwestycja została zrealizowana w okresie: lipiec 2020 r.- maj 2021 r.

(więcej…)