Podniosła uroczystość 100-lecia istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sapach odbyła się 3 maja 2022 roku na placu przy świetlicy wiejskiej w Sapach. Jednostka powołana została do życia w czerwcu 1922 roku. Pierwszym prezesem i założycielem by Pan Józef Szymczak wraz z osiemnastoma mieszkańcami wsi Sapy.

Jubileusz stał się okazją do wspomnień na temat minionych wydarzeń związanych z jednostką oraz do wręczenia przybyłym druhom odznaczeń za wysługę lat. Byli to m.in.: Jan Wójcik (75 lat), Wiesław Chmurski, Wiesław Pawełkowicz (55 lat), Henryk Skrzypczyński, Mirosław Szymczak i Stefan Tomasik (medale za 50 lat służby). Był to też dobry czas na gratulacje i życzenia.

Okrągła, setna rocznica,  zgromadziła na spotkaniu druhów, mieszkańców i przedstawicieli władz lokalnych. Obchody jubileuszowe 100-lecia jednostki OSP zawsze są okazją do okazania wyrazów szacunku i uznania dla trudu, jaki ponoszą druhowie i społecznicy tej jednostki.