W nawiązaniu do korespondencji kierowanej sprawie w latach ubiegłych, zwracam się z uprzejmą prośbą o przypomnienie mieszkańcom, właścicielom budynków mieszkalnych o obowiązku posiadania oddawczej skrzynki pocztowej (Art. 40.1 Ustawy Prawo Pocztowe).

Szczególna sytuacja związana z epidemią, w praktyce utrudnia dziś wielu osobom nieposiadającym skrzynek, korzystanie z usług pocztowych. Odbiór korespondencji rejestrowanej wymaga bowiem wizyty w placówce pocztowej.

Tymczasem, posiadając skrzynkę na swojej posesji, każdy może bezpłatnie złożyć stosowne żądanie doręczania listów poleconych do skrzynki, o czym klient zostanie każdorazowo poinformowany poprzez sms lub e-mail. Oznacza to brak awiza i konieczności wizyty w Urzędzie Pocztowym.

Dziś przy istotnej części posesji, nie ma skrzynek a ich umieszczenie ograniczy do minimum bezpośredni kontakt z listonoszem pozytywnie wpływając na zdrowie i bezpieczeństwo zarówno mieszkańców jak i pracowników Poczty Polskiej.

Załączam do wykorzystania stosowną informację oraz wzór formularza do publikacji na stronie internetowej, wewnętrznym biuletynie, bądź innej platformie komunikacji z mieszkańcami.

Łączę życzenia zdrowych i spokojnych świąt Wielkiej Nocy.

Z poważaniem

Lucyna Prygiel-Augustyniak
Dyrektor Regionu Sieci w Łodzi

tel. 42 636 57 89
tel. kom. 502 015 752
ul. Tuwima 38, 90-001 Łódź

http://www.poczta-polska.pl/hermes/themes/poczta-polska/skin/logo.png

grafika – skrzynki