31 marca w szkole im. Marii Konopnickiej w Skaratkach odbyła się wyjątkowa uroczystość, której punktem kulminacyjnym było wmurowanie Aktu Erekcyjnego Rozbudowy Szkoły i Budowy Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Skaratkach.

Całkowita wartość inwestycji to kwota 6.049.999,77 zł, która ma obejmować rozbudowę i przebudowę budynku szkoły podstawowej w Skaratkach wraz salą gimnastyczną i budową wewnętrznej instalacji gazowej z instalacją zbiornikową na gaz płynny.

Wartości dofinansowania, jakie udało się pozyskać to 1.681.294,94 zł pochodzące ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz 4.368.704,83 zł pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.