W poniedziałek 24 sierpnia 2020 roku Urząd Gminy w Domaniewicach wznawia pracę w ograniczonym zakresie z zachowaniem niezbędnych rygorów sanitarnych.

Z uwagi na sytuację epidemiczną zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów.

Wnioski w sprawach indywidualnych należy składać za pośrednictwem poczty lub do skrzynki przy wejściu do Urzędu lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres ug@domaniewice.pl ewentualnie za pośrednictwem platformy epuap.

Telefon kontaktowy: 46 830- 17 – 72

 

 

                                                                                          Wójt Gminy Domaniewice

 

K O M U N I K A T 24.08