Mieszkańcy Gminy Domaniewice

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami powietrza i brakiem opadów deszczu zwracamy się z prośbą do mieszkańców o racjonalne korzystanie z wody dostarczanej do gospodarstw domowych z gminnej sieci wodociągowej.

Jednocześnie przypominam, iż pobór wody z wodociągów gminnych winien służyć zaspokojeniu potrzeb socjalno – bytowych mieszkańców i zwierząt gospodarskich.

Wykorzystanie wody do innych celów (w tym podlewania ogródków i zraszania trawników, mycia samochodów czy napełniania basenów) może spowodować ograniczenia dostaw wody.

 

Wójt Gminy Domaniewice
Paweł Kwiatkowski