DO MIESZKAŃCÓW

GMINY DOMANIEWICE

W związku ze skargami mieszkańców zwracam się z prośbą o zwiększenie nadzoru nad wolno biegającymi psami, które są zagrożeniem dla ludzi a zwłaszcza dla dzieci, zwracam się z apelem do wszystkich mieszkańców, w celu zwiększenia nadzoru nad psami i nie dopuszczanie do wychodzenia ich poza posesje bądź gospodarstwo bez opieki.

Zgodnie z art. 10a ust. 3 i 4 ustawy o ochronie zwierząt

„ Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez   oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna”

 i „ Zakaz o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście”.

Osoby utrzymujące psy, są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt, które utrzymują i szkody przez nie wyrządzone.

W myśl art. 37 ust.1 w/w ustawy  nie sprawowanie należytego nadzoru właściciela nad psem może powodować ukaranie karą grzywny.

Paweł Kwiatkowski

Wójt Gminy Domaniewice