Gmina Domaniewice w ramach Programu  Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg realizuje  zadanie inwestycyjne pn.: „Remont dróg w miejscowości Rogóźno i Skaratki pod Rogóźno”.

W ramach w/w zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Domaniewice zostanie wykonany remont na następujących drogach:

– droga gminna nr 105116E obręb 013 Skaratki (dz. ewid. nr 1002)

– droga gminna nr 105113E obręb 012 Rogóźno Pierwsze  (dz. ewid. nr 57)

– droga gminna nr 105103E obręb 012 Rogóźno Pierwsze (dz. ewid. nr 1023, 1024, 164, 246, 247)

Inwestycja obejmuje m.in. ułożenie nowej nakładki  asfaltowej, wykonanie poboczy, czyszczenie rowów, wymianę przepustów oraz oznakowanie drogi.

 

Wartość dofinansowania: 1 315 505,00 zł

Całkowita wartość zadania: 1 879 294,20 zł