Informacja

Wójt Gminy Domaniewice informuje, że  z dniem 1 stycznia 2024 r. weszła w życie ustawa o dodatku osłonowym.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski można składać w dowolnym terminie, maksymalnie do dnia 30 kwietnia 2024 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaniewicach lub elektronicznie
z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatek osłonowy przysługuje, gdy przeciętne miesięczne dochody  za 2022 r. nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

  1. jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80 zł lub 286,00 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  2. gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20 zł lub 429,00 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  3. gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20 zł lub 607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  4. gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł lub 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

 

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

 

Formularz wniosku o dodatek osłonowy oraz więcej informacji będzie można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach pokój nr 5 i 6, oraz na stronach internetowych Ośrodka http://domaniewice.naszops.pl/ i Urzędu Gminy w Domaniewicach https://domaniewice.pl/.

 

Informujemy, że na dzień 02.01.2024 r. nie zostało jeszcze opublikowane rozporządzenie w sprawie wniosku o wypłatę dodatku osłonowego na 2024 r.