od 1 lipca 2021 r. nastąpią istotne zmiany w zakresie realizacji świadczenia 300+ w ramach programu „Dobry start”. Od tej daty beneficjenci 300+ będą mogli składać wniosek o ustalenie prawa do świadczenia jedynie w formie elektronicznej:
· na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
· przez bankowość elektroniczną,
· na portalu empatia.mpips.gov.pl.

Mając na uwadze skalę i zasięg programu „Dobry start”, niezbędne jest dotarcie z komunikacją o zmianach w programie do osób, które dotychczas wnioski o świadczenie 300+ składały papierowo.

Program „Dobry start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. Jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł trafia nawet do 4,5 mln uczniów.