Obrady sesji Rady Gminy otworzył radny senior Tadeusz Szymajda. Po akceptacji proponowanego porządku obrad, Radni wyłonili ze swojego grona 3-osobową komisję skrutacyjną w skład której weszli: Anna Loba, Sławomir Ziarnik oraz Grzegorz Bryk.

Na stanowisko przewodniczącego Rady Gminy Domaniewice zgłoszona została jedna kandydatura w osobie Bartłomieja Jurgi. W wyniku przeprowadzonego głosowania został ponownie wybranym na to stanowisko. Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Domaniewice zostali Mariusz Sumiński oraz Bartłomiej Wawrzyn.

Składy w poszczególnych komisjach Rady Gminy Domaniewice przedstawiają się następująco:

  • – Komisja Rewizyjna: Grzegorz Bryk, Marcin Rolewski, Sławomir Ziarnik, Jan Spychała.
  • – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Anna Loba, Tadeusz Szymajda, Anna Bryszewska, Grzegorz Marczak.
  • – Komisja Finansów Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego: Jan Spychała, Michał Szafraniec, Grzegorz Marczak, Bartłomiej Wawrzyn, Dominik Karasek, Sławomir Ziarnik, Mariusz Sumiński.
  • – Komisja Infrastruktury Społecznej: Grzegorz Foks, Grzegorz Bryk, Marcin Rolewski, Mariola Duda-Karcz, Anna Bryszewska, Tadeusz Szymajda, Anna Loba.