W dniu 3 maja 2024 roku na placu przy świetlicy wiejskiej w Strzebieszewie odbyła się uroczystość nadania i poświęcenia sztandaru oraz przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzebieszewie.

Po przywitaniu zaproszonych gości i złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości, nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt oraz odśpiewanie hymnu państwowego. Po odczytaniu rysu historycznego miejscowej jednostki, sztandar został oficjalnie przekazany przez Członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Łódzkiego druha Waldemara Wojciechowskiego. Z jego rąk sztandar otrzymał Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzebieszewie druh Łukasz Ruciński, który przekazał go pocztowi sztandarowemu. Sztandar ufundowany został przez mieszkańców Strzebieszewa oraz sympatyków jednostki, którzy na pamiątkę tego wydarzenia wbili symboliczne gwoździe w tablicę pamiątkową.

Drugim powodem dla którego została zorganizowana niniejsza uroczystość było przekazanie Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzebieszewie średniego samochodu ratowniczo gaśniczego marki IVECO. Akt przekazania samochodu odczytał Wójt Gminy Domaniewice Pan Paweł Kwiatkowski, który następnie wręczył kluczyki Prezesowi OSP w Strzebieszewie dh Łukaszowi Rucińskiemu. Całkowity koszt zakupu pojazdu wyniósł 121 000,00 zł i został sfinansowany z budżetu Gminy Domaniewice.

Na uroczystości zgromadzili się strażacy ochotnicy z wszystkich jednostek z terenu gminy Domaniewice, mieszkańcy Strzebieszewa oraz zaproszeni goście, obecni byli między innymi: Wiceminister Obrony Narodowej Pan Paweł Bejda, Poseł na Sejm PR Pan Piotr Polak, Starosta Łowicki Pan Marcin Kosiorek oraz Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Pan Marek Jędrzejczak., Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego i jednocześnie Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Łódzkiego druh Waldemar Wojciechowski, Wójt Gminy Domaniewice Pan Paweł Kwiatkowski, Komendant Powiatowy PSP w Łowiczu bryg. Arkadiusz Makowski.

Zaproszeni goście w swoich przemówieniach składali gratulacje Jednostce OSP w Strzebieszewie a wszystkim druhom strażakom z okazji zbliżającego się święta „Dnia Strażaka” życzyli satysfakcji z pełnionej służby na rzecz społeczeństwa i szczęśliwych powrotów z akcji.