Informacja

Informujemy, że podejmowane obecnie działania, szeroko opisywane w mediach, mają charakter wyłącznie organizacyjny! Ewentualne wydawanie tabletek jodku potasu ludności uruchomione zostanie dopiero po wystąpieniu rzeczywistego zagrożenia i wprowadzeniu działań interwencyjnych.

Realizując zadania prewencyjne na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego z uwolnieniem radioaktywnego jodu, Gmina Domaniewice pobrała preparaty stabilnego jodu z utworzonej rezerwy, które obecnie są przechowywane w pomieszczeniach wyznaczonych przez Wójta Gminy Domaniewice. Tabletki jodku potasu zostały przekazane do gmin w celu uniknięcia ewentualnych trudności w sprawnym przeprowadzeniu dystrybucji tabletek w sytuacji zagrożenia.

Aktualnie nie istnieją powody do uruchamiania dystrybucji tabletek jodku potasu w trybie alarmowym.
Preparat ten może być stosowany jedynie w ściśle określonych okolicznościach grożących utrata zdrowia lub życia ludzi.

Mieszkańcy Gminy Domaniewice – prosimy o zapoznanie się z informacjami Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, odnośnie profilaktyki jodowej.

Lista wszystkich punktów wydawania na terenie województwa łódzkiego została opublikowana na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/miejsca-dystrybucji-jodku-potasu-na-terenie-wojewodztwa-lodzkiego

 

GMINA DOMANIEWICE
1 Szkoła Podstawowa w Domaniewicach  Domaniewice Główna 13
2 Szkoła Podstawowa w Skaratkach Skaratki Skaratki 44a
3 GOK Domaniewice  Domaniewice Główna 3
4 Świetlica wiejska w Krępie  Krępa Krępa 25
5 Dom Ludowy w Reczycach  Reczyce Reczyce 47A
6 Świetlica wiejska w Rogóźnie  Rogóźno Rogóźno 36A
7 Świetlica wiejska w Lisiewicach Dużych  Lisiewice Duże Lisiewice Duże 21A
8 Strażnica OSP Skaratki  Skaratki Skaratki 44A
9 Świetlica wiejska w Sapach  Sapy Sapy 38B
10 Świetlica wiejska w Strzebieszewie  Strzebieszew Strzebieszew 30A
11 Świetlica wiejska w Stroniewicach  Stroniewice Stroniewice 35A
12 OSP Domaniewice Domaniewice Główna 3