Gmina Domaniewice poszukuje osób chętnych do wymiany pieca na kocioł na pellet

Zostały tylko 3 wole miejsca, decyduje kolejność złożenia dokumentów w Urzędzie Gminy w Domaniewicach.

Możliwe dofinansowanie aż do 85% kosztów netto.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

-bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Domaniewicach,
-telefonicznie 46-830-17-60

-wchodząc na stronę internetową gminy:
https://domaniewice.pl/ochrona-powietrza-w-gminie-domaniewice-poprzez-montaz-odnawialnych-zrodel-energii/


Projekt pn.: „Instalacje odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Domaniewice” dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.