Informacja

Wójt Gminy Domaniewice informuje
Wyborców miejscowości Domaniewice,
że w WYBORACH DO SEJMU RP I DO SENATU RP ORAZ REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku,

właściwą siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1/lokalu wyborczego jest
Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach, ul. Główna 3, 99-434 Domaniewice

 

Wójt Gminy Domaniewice informuje
Wyborców miejscowości Krępa,
że w WYBORACH DO SEJMU RP I DO SENATU RP ORAZ REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku,

właściwą siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2/lokalu wyborczego jest
Świetlica Wiejska w Krępie, Krępa 25B, 99-434 Domaniewice

 

Wójt Gminy Domaniewice informuje
Wyborców miejscowości: Skaratki, Skaratki pod Las, Skaratki pod Rogóźno, Lisiewice Duże, Lisiewice Małe,
że w WYBORACH DO SEJMU RP I DO SENATU RP ORAZ REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO
zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku,

właściwą siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3/lokalu wyborczego jest
Szkoła Podstawowa w Skaratkach, Skaratki 44A, 99-434 Domaniewice

 

Wójt Gminy Domaniewice informuje
Wyborców miejscowości Stroniewice,
że w WYBORACH DO SEJMU RP I DO SENATU RP ORAZ REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku,

właściwą siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4/lokalu wyborczego jest
Świetlica Wiejska w Stroniewicach, Stroniewice 35A, 99-434 Domaniewice

 

Wójt Gminy Domaniewice informuje
Wyborców miejscowości Strzebieszew,
że w WYBORACH DO SEJMU RP I DO SENATU RP ORAZ REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku,

właściwą siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5/lokalu wyborczego jest
Świetlica Wiejska w Strzebieszewie, Strzebieszew 30A, 99-434 Domaniewice

 

Wójt Gminy Domaniewice informuje
Wyborców miejscowości Reczyce,
że w WYBORACH DO SEJMU RP I DO SENATU RP ORAZ REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO
zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku,

właściwą siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6/lokalu wyborczego jest
Świetlica Wiejska w Reczycach, Reczyce 47A, 99-434 Domaniewice

 

Wójt Gminy Domaniewice informuje
Wyborców miejscowości Rogóźno,
że w WYBORACH DO SEJMU RP I DO SENATU RP ORAZ REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku,

właściwą siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7/lokalu wyborczego jest
Świetlica Wiejska w Rogóźnie, Rogóźno 36A, 99-434 Domaniewice

 

Wójt Gminy Domaniewice informuje
Wyborców miejscowości Sapy,
że w WYBORACH DO SEJMU RP I DO SENATU RP ORAZ REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku,

właściwą siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8/lokalu wyborczego jest
Świetlica Wiejska w Sapach, Sapy 38B, 99-434 Domaniewice