Gmina Domaniewice w ramach Programu  Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg realizuje  zadanie inwestycyjne pn.: „Remont drogi gminnej w miejscowości Rogóźno, gmina Domaniewice”.

Inwestycja obejmuje ułożenie nowej nakładki  asfaltowej, wykonanie poboczy, czyszczenie rowów oraz oznakowanie drogi.

Wartość dofinansowania: 382 428,00 zł

Całkowita wartość zadania: 695.325,15 zł