Wójt Gminy Domaniewice informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Skarbnika Gminy nie został wyłoniony żaden kandydat, nabór nie został rozstrzygnięty.

INFORMACJA [pdf]