W związku z wystąpieniem szkód w uprawach spowodowanych wiosennymi przymrozkami,  Rolnicy, którzy  ponieśli straty – poziom strat musi być wyższy niż 30%  średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech lat poprzedzających rok w którym wystąpiły straty, mogą składać wnioski o potwierdzenie  i oszacowanie strat przez gminną komisję.

Wniosek o oszacowanie szkód wraz z załącznikami (oświadczenie nr 1 o strukturze upraw,  oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej – jeżeli taka występuje w gospodarstwie, informacja RODO, wytyczne co do zasad szacowania oraz wypełniania wniosku) można pobrać bezpośrednio w Urzędzie Gminy, na stronie BIP Urzędu Gminy Domaniewice lub na stronie  internetowej  Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, zakładka BIP – Co robimy – Rolnictwo – szkody w gospodarstwach rolnych.

UWAGA! Do składanego wniosku rolnik dołącza wniosek o płatności bezpośrednie (wydruk z aplikacji eWniosekPlus) celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2024. We wniosku o oszacowanie strat należy wpisać powierzchnię WSZYSTKICH działek (również tych, na których nie wystąpiła szkoda) zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2024 rok (powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2024r.)

Wnioski o szacowanie strat będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca  2024 roku w pokoju Nr 3 Urzędu Gminy.

Załączniki:

Wytyczne_dla_Komisji_powołanych_przez_Wojewodę_-_2024r_1.pdf Informacja_dotycząca_przetwarzania_danych_osobowych.pdf Wniosek_o_oszacowanie_szkód_przez_komisję_w_gospodarstwie_rolnym.xls Oświadczenie_nr_1_o_strukturze_upraw_i_poniesionych_szkodach.xls Oświadczenie_nr_2_o_produkcji_zwierzęcej_towarowej_(sprzedanej)_i_poniesionych_szkodach.xls