Pomoc dla Ukrainy

Wójt Gminy Domaniewice informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego, przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznania tego świadczenia i przedłożenia jego wypłaty, wszystkie osoby, które zapewniły bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, mogą obiegać się o świadczenie w kwocie 40 zł za osobę.

Świadczenie takie będzie przysługiwało nie dłużej niż za okres 60 dni, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia może być przedłużony i jest wypłacone z dołu (tj. za okres udzielenia pomocy).

Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Domaniewice, ul. Główna 2
Druk wniosku dostępny jest w sekretariacie urzędu lub do pobrania poniżej:
Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

WAŻNE!
Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy we wniosku podano nieprawdziwe informacje.

 

Załączniki w wersji aktywnej:
Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy_e

Załacznik_do_wniosku_o_świadczenie_pieniężne_e