Stypendium jest formą wsparcia materialnego zawodników, umożliwiającym rozwój ich kariery sportowej. Przyznawane jest w dowód uznania dla prezentowanego przez zawodnika poziomu sportowego i jego osiągnięć w danej dyscyplinie sportu we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendium sportowe przyznawane jest raz w danym roku kalendarzowym, na czas określony nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy.

 Wójt Gminy Domaniewice po zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami i zasięgnięciu opinii merytorycznej Komisji Rady Gminy przyznał stypendia n/w osobom:

 1. Janicki Artur
 2. Siatkowski Paweł
 3. Mroczkowski Wiktor
 4. Radzikowska Nikola
 5. Perzyńska Julia
 6. Pawłowicz Agata
 7. Winiarski Patryk
 8. Konecka Wiktoria
 9. Pawłowicz Mateusz
 10. Wyszyński Ryszard
 11. Siek Bartłomiej
 12. Markowska Weronika
 13. Sut Jakub
 14. Kowalczyk Dawid
 15. Bagnowski Piotr
 16. Pawełkowicz Artur
 17. Sut Dominika
 18. Grabowicz Kacper
 19. Milczarek Krystian

Oprócz stypendiów osoby te wraz z innymi dwudziestoma dwoma sportowcami i trenerami UKS Błyskawica otrzymają nagrody pieniężne.

Łączna pula środków przeznaczona na stypendia i nagrody sportowe wyniosła  34 640,00 zł.

Wójt Gminy
Paweł Kwiatkowski