Sport

Dokonano rozstrzygnięcia naboru wniosków, ogłoszonego dnia 18 stycznia 2022 r. na udzielenie dotacji dla klubów sportowych.

W przewidzianym terminie składania wniosków tj. do dnia 3 lutego 2022 r. wpłynęły 4 wnioski: LZS „VAGAT” Domaniewice, UKS „BŁYSKAWICA” Domaniewice, WKS METEOR RECZYCE, LUKS ASIK.

Na posiedzeniu w dniu 2 marca 2022 r. komisja konkursowa ustaliła, że ww. wnioski spełniły warunki formalne i dokonała ich oceny merytorycznej.

Wójt Gminy Domaniewice zaakceptował ww. wnioski wraz z kwotami dotacji:

  1.  Ludowy Zespół Sportowy „VAGAT” –  dotacja w wysokości 25 000,00 zł
  2.  Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” Domaniewice – dotacja w wysokości 47 000,00 zł
  3.  Wiejski Klub Sportowy METEOR RECZYCE – dotacja w wysokości 31 000,00 zł
  4.  Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Asik” – dotacja w wysokości 37 000,00 zł

Szczegółowy termin realizacji zadania zostanie określony w umowie.

Wójt Gminy Domaniewice
Paweł Kwiatkowski