Wójt Gminy Domaniewice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

KONKURS NA ZADANIE PUBLICZNE