W związku z realizacją zadania pt. Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu stanowiących własność osób fizycznych położonych w obrębie geodezyjnym Gminy Domaniewice, informuję, że na terenie Gminy Domaniewice odbędzie się taksacja terenowa lasów w terminie od 15 maja 2016 r. do dnia 31 lipca 2016 r.