Uprzejmie informuję, że w 2016r.na terenie powiatu łowickiego trwa realizacja programu zdrowotnego pn. „Program zwiększenia dostępności świadczeń gwarantowanych  z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców województwa łódzkiego”. Program w całości jest finansowany ze środków budżetu         Samorządu Województwa Łódzkiego.

Podejmowane działania kierowane są do dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego, którzy posiadają ważne skierowanie do poradni rehabilitacyjnej i dotyczą pacjentów ze schorzeniami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, poprzez usunięcie lub ograniczenie procesów chorobowych, zapobieganie nawrotom i postępowaniu choroby, przywracanie sprawności ruchowej pacjentów, zwalczanie bólu, zwiększanie siły mięśniowej i zakresu ruchu, przywracanie prawidłowych nawyków ruchowych, poprawa dostępności do usług rehabilitacyjnych.                   Aby skorzystać z programów wystarczy zapisać się na wizytę w wybranej placówce.                                 Badania wykonywane są bezpłatnie.

W załączeniu informacja na temat miejsc realizacji programów.                           Więcej informacji na stronie  www.profilaktyka.lodzkie.pl.

                                                                               Krzysztof Figat

                                                                                     Starosta Łowicki