W dniu 29 kwietnia 2022 roku na sesji Rady Gminy Domaniewice, Wójt Gminy Pan Paweł Kwiatkowski wręczył nagrody pieniężne sportowcom, którzy w 2021 r. osiągnęli wysokie wyniki sportowe w łyżwiarstwie szybkim oraz lekkoatletyce. Obok sportowców nagrody otrzymało również dwóch trenerów.

Wszyscy nagrodzeni tj. 39 osób należeli do klubu UKS „Błyskawica”. Dziewiętnastu sportowcom obok nagród zostały wręczone również stypendia sportowe.

Łączna pula na nagrody i stypendia wyniosła 34 640 zł.