wykup lasów

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kutno informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia.

Zapraszamy do przeczytania załączonego dokumentu i składania ofert dot. możliwości sprzedaży ww. gruntów:

  • – w formie tradycyjnej na adres: Nadleśnictwo Kutno z/s w Chrośnie, Chrosno 13,
    99-306 Łanięta,
  • – elektronicznej: przesyłanie na adres poczty e-mail: kutno@lodz.lasy.gov.pl

Podmioty zainteresowane sprzedażą lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia w celu uzyskania większej ilości informacji w przedmiotowej sprawie proszone są o kontakt z:

Panią Roksaną Szymańska – Specjalistą SL ds. stanu posiadania,
tel. +48 24 356 73 75, e-mail: roksana.szymanska@lodz.lasy.gov.pl

Ogłoszenie do gmin i strarostw.pdf