LOGO_1

Podsumowanie projektu „Radosny Lisek” realizowanego w miejscowość Lisiewice Duże współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Projekt realizowany był na terenie sołectwa Lisiewice Duże w okresie lipiec – sierpień 2019 r.

Celem Projektu  było zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Świetlicy Wiejskiej poprzez zakup urządzeń zabawowych i utworzenie placu zabaw w Lisiewiczach Dużych, dla tutejszej społeczności oraz mieszkańców sąsiedniej wsi Lisiewic Małych.

W ramach przedsięwzięcia mieszkańcy angażując się nieodpłatnie, własnymi siłami uporządkowali teren przy Świetlicy. Plac zabaw został wyposażony w nowe urządzenia zabawowe: huśtawka wahadłowa, huśtawka wagowa – ważka, karuzela oraz bujak pojedynczego na sprężynie. Cały teren pod placem zabaw został wysypany drobnym  pisakiem, natomiast wokół placu zostały nasadzone krzewy. Piaskownica wraz z ławeczkami została wykonana w czynie społecznym przez mieszkańców. Wszystkie prace zostały wykonane przez okolicznych mieszkańców własnymi siłami przy użyciu sprzętu rolniczego, który posiadają we własnych gospodarstwach.

W dniu 31 sierpnia 2019 r. w celu promowania regionu dla Sołectwa Lisiewice Duże oraz Lisiewice Małe zorganizowano imprezę (współorganizatorzy: Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach), na której odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw. Przygotowano poczęstunek oraz zaplanowano szereg atrakcji dla dzieci min: zabawy na dmuchańcach, kolorowe tatuaże, animacje oraz występ artysty cyrkowego.

Dzięki realizacji projektu stworzono miejsce do wspólnego wypoczynku oraz mieszkańcy Sołectw Lisiewice Duże i Lisiewice Małe mieli szansę na wspólną integracje.

1
2
3
4
5
6
78
9
10
11
12
13