Podsumowanie zrealizowanego projektu:

,,Naprzeciw Małym i Dużym” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

W ramach projektu ,,Naprzeciw Małym i Dużym” zgłoszonego przez Sołectwo Rogóźno, na działkach ewidencyjnych nr 1042/1 i 1041/1 Obręb Rogóźno, gmina Domaniewice w okresie sierpień –listopad 2020 r. wykonano następujące działania:

-przygotowano teren pod plac zabaw,

-zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe,

-zakupiono oraz rozłożono agrowłókniny pod urządzenia zabawowe,

-zakupiono oraz wysypano piasek pod urządzenia zabawowe.

W ramach w/w działań Mieszkańcy Sołectwa Rogóźno wykonali, w czynie społecznym szereg prac m.in..:

– przygotowali teren pod plac zabaw,

-rozłożyli agrowłókninę pod urządzenia zabawowe,

-zorganizowali transport piasku i rozsypali go pod plac zabaw.

W ramach wykonywania w/w prac mieszkańcy Sołectwa wykorzystywali siłę rąk własnych oraz sprzęt rolniczy i ogrodniczy, który posiadają.

W ramach zrealizowanego projektu udało się osiągnąć jego cel, którym było: ,,Zagospodarowanie przestrzenie publicznej przy Świetlicy Wiejskiej w Rogóźnie poprzez utworzenie placu zabaw dla dzieci”.

1

Zdjęcia z realizacji projektu:
3
4
5
6
7
8 78

do zmiany

10