Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu uprzejmie informuje, że w dniu 25.10 br. opublikowane zostało Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (GE) 2023/2421 z dnia 24 października 2023 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. W związku z powyższym, w woj. Łódzkim, w powiecie łowickim gmina Łyszkowice została przeniesiona do obszaru nieobjętego ograniczeniami w związku z wystąpieniem ASF tzw. obszaru wolnego.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że obszar objęty ograniczeniami I w powiecie łowickim, stanowi obecnie obszar gminy Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów.

Załącznik:

Pismo PIWct.z. 5301.ASP. 1.38.3.2023.pdf