W dniu dzisiejszym Stowarzyszenie ,,Aktywny Senior” podpisało umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji ,,Zakup wyposażenia umożliwiającego zagospodarowanie placu przy GOK w Domaniewicach pełniącego funkcje rekreacyjne”.

Przyznane środki finansowe dla Stowarzyszenia na realizację tej operacji to kwota 30 000,00 zł.

To już kolejny projekt, na który Nasi Seniorzy pozyskali środki finansowe.

Dziękuję za zaangażowanie w działania dla Społeczności lokalnej.  

Wójt Gminy Domaniewice Paweł Kwiatkowski