W związku z możliwością preferencyjnego zakupu węgla za pośrednictwem samorządu, informujemy zainteresowanych mieszkańców, iż wniosek na zakup węgla można składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Domaniewicach w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 1, lub za pośrednictwem Elektronicznej skrzynki podawczej na platformie epuap.gov.pl.

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym.

Węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła kupić osoba, której wypłacono lub przyznano dodatek węglowy.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:
1) do dnia 31 grudnia 2022 r. – nie więcej niż 1500 kg;
2) od dnia 1 stycznia 2023 r. – nie więcej niż 1500 kg.

W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu określonego w pkt 1) powiększa limit określony w pkt 2).

Gmina, realizując zadanie, jest jedynie pośrednikiem w dystrybucji węgla i nie ponosi odpowiedzialności za deklarowaną jakość dostarczanego węgla.

Wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dostępny jest bezpośrednio w Urzędzie Gminy lub do pobrania poniżej:


 

Gmina Domaniewice rozpoczęła sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych po preferencyjnej cenie 1950 zł brutto za tonę.

Osoby, które złożyły wniosek o zakup węgla i wniosek ten został pozytywnie zweryfikowany, są w kolejności złożenia wniosków telefonicznie informowane przez pracownika Urzędu o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, sposobie dokonania opłaty i możliwości odbioru węgla we wskazanym składzie.

Aby zapewnić sprawny proces dystrybucji węgla, osoba powiadomiona o możliwości dokonania zakupu powinna dokonać płatności w terminie do 3 dni od otrzymania telefonicznej informacji w kasie Urzędu bądź przelewem na konto:

10 9288 1037 1980 0329 2000 0020

Następnie w terminie 3 dni od odbioru faktury w Urzędzie należy zgłosić się do wyznaczonego składu w celu ustalenia terminu odbioru opału.

W przypadku niedokonania opłaty w wyznaczonym terminie, do zakupu opału będą wyznaczana kolejne osoby z kolejki.

Węgiel będzie sprzedawany w miarę kolejnych dostaw do składów.

Załącznik:

Wniosek o preferencyjny zakup węgla.pdf