images

W  dniu 18.04.2016r. pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego podróżujący specjalnie oznaczonym 500+ Busem, odwiedzili Gminę Domaniewice w ramach kampanii informacyjnej dotyczącej realizacji programu rządowego „Rodzina 500+”.

Na dzień 18.04.2016r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach wpłynęło łącznie 275 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na 472 dzieci, w tym 12 wniosków zostało przekazanych drogą elektroniczną.