BanerWCDRegulamin II Wiosennego Crossu Domaniewickiego

29 maja 2016 roku

Pod Honorowym Patronatem

Mistrza Olimpijskiego Zbigniewa Bródki

 

 

 • Cel imprezy:
 • Popularyzacja sportów wytrzymałościowych wśród mieszkańców Gminy Domaniewice,
 • Rozpowszechnianie aktywnych form rekreacji ruchowej na terenie Gminy Domaniewice,
 • Promocja Gminy Domaniewice.

 

 • Organizatorzy:
 • Gmina Domaniewice,
 • LUKS ASIK Domaniewice
 • Grupa Biegowa R-TEAM Łowicz,

 

 • Współorganizatorzy
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu.

 

 • Termin i miejsce:
 • 29 maja 2016 r. (niedziela) w godz. 900-1400,
 • Gimnazjum w Domaniewicach – biuro zawodów,
 • Boisko sportowe, droga przyległa do boiska i drogi leśne na terenie gminy.

 

 • Konkurencje:
 • Nordic-walking – dystans 5 km,
 • Bieg przełajowy – dystans 5 km,
 • Duathlon – dystans: bieg 7 km, rower 14 km, bieg 3 km.

 

 • Trasa konkurencji:
 • Nawierzchnia gruntowa – drogi leśne (trasa pofałdowana) – 98%,
 • Nawierzchnia asfaltowa – 1%,
 • Nawierzchnia szutrowa – 1%.

 

 • Warunki uczestnictwa:
 • Dokonanie rejestracji przez Internet pod adresem:

 

www.zapisy.inessport.pl

 

do dnia 20 maja 2016 r, ewentualnie w biurze zawodów w godz. 830 – 945,

 • Dokonanie opłaty startowej,
 • Ukończenie 16 lat do dnia 29 maja 2016 r. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział
  w zawodach wyłącznie z pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego – załącznik nr 1
  do Regulaminu,
 • Zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów,
 • Odebranie numeru startowego w biurze zawodów – za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia,
 • Przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału zawodach lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach
  na własną odpowiedzialność.
 • W duathlonie zawodnicy startują na sprawnych rowerach i w kasku sztywnym,
 • Start z przypiętym numerem startowym do koszulki z przodu na klatce piersiowej
  (w duathlonie dodatkowo numer przymocowany do kierownicy roweru),
 • Przestrzeganie regulaminu zawodów,
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach
  i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zawodów – załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

 • Termin zgłoszeń:
 • Zgłoszenia przez Internet do 20 maja 2016 r.,
 • Dokonanie opłaty startowej w terminie do 5 dni od chwili zgłoszenia przez Internet – brak opłaty startowej po upływie w/w terminu skutkuje usunięciem zgłoszenia,
 • Wpisowe nie podlega zwrotowi oraz nie może być przeniesione na innego zawodnika.

 

 • Wpisowe:
 • Do 30 kwietnia 2016 r. – 20 złotych,
 • Od 1 do 20 maja – 30 złotych,
 • W dniu zawodów 40 zł,

 

 • Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego dotpay.
 • Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę dotpay przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu
  w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności
 • Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.
 • Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
 • Wpisowe za marsz/bieg/duathlon można również opłacić w dniu imprezy w biurze zawodów.

 

 • Pomiar czasu:
 • pomiar czasu za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do buta w konkurencji
  Nordic Walking i Bieg Przełajowy oraz do koszulki w konkurencji Duathlon,
 • w konkurencji Duathlon chip będzie umieszczony w numerze startowym,
 • brak prawidłowo zamontowanego chipa jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika,
 • każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrotu chipa na mecie,

 

 

 • Klasyfikacja:
 • Do 35 lat kobiet w poszczególnych konkurencjach I-III puchary,
 • Do 35 lat mężczyzn w poszczególnych konkurencjach I-III puchary,
 • Powyżej 35 lat kobiet w poszczególnych konkurencjach I-III puchary,
 • Powyżej 35 lat mężczyzn w poszczególnych konkurencjach I-III puchary,
 • Najlepsza Domaniewiczanka w poszczególnych konkurencjach – statuetka,
 • Najlepszy Domaniewiczanin w poszczególnych konkurencjach – statuetka.

 

 

 

 • Imprezy towarzyszące:
 • bieg na 60 m dla dzieci do 5 lat,
 • bieg na 100 m dla dzieci od 6 do 7 lat
 • bieg na 200 m dla dzieci od 8 do 10 lat,
 • bieg na 400 m dla dzieci od 11 do 13 lat,
 • bieg na 800 m dla dzieci od 14 do 16 lat.

 

Biegi dla dzieci zostaną rozegrane w trakcie trwania głównych konkurencji.

Zapisy na biegi dla dzieci w dniu zawodów.

 

 

 • Postanowienia końcowe:
 • Zawody odbędą się bez względu na pogodę,
 • Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną (ratownik medyczny) w trakcie trwania zawodów,
 • W przypadku rezygnacji zawodnika z uczestnictwa w zawodach opłata startowa nie podlega zwrotowi,
 • Organizator zapewnia szatnie – przebieralnie oraz depozyt na terenie Sali sportowej Gimnazjum w Domaniewicach,
 • W ramach wpisowego organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu, gorący posiłek
  i wspaniałą atmosferę. Po zakończeniu dekoracji losowanie atrakcyjnych nagród wśród uczestników Nordic Walking, Biegu Przełajowego i Duathlonu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie rozgrywanych konkurencji powstałe z winy uczestników,
 • Pisemne protesty można zgłaszać po zakończeniu konkurencji do sędziego głównego zawodów,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu zawodów.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu zawodów należy do organizatora.

 

 

 • Dodatkowe informacje:

Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg zawodów:

 • Ernest Polit – 507 056 146
 • Arkadiusz Stajuda – 505 020 358

 

 

 • Program zawodów:

830 – 945 – otwarcie biura zawodów (wydawanie numerów startowych, podpisywanie oświadczeń, weryfikacja list startowych) ewentualne zapisy,

950 – otwarcie zawodów przez Wójta Domaniewic,

955 – powitanie zawodników i gości przez Zbigniewa Bródkę,

1000 – przypomnienie zasad rozgrywania konkurencji zawartych w regulaminie,

1005 – start konkurencji Nordic Walking,

1045 – zakończenie konkurencji Nordic Walking – ostatni zawodnik,

1050 – start konkurencji Bieg Przełajowy,

1115 – odprawa techniczna uczestników Duathlonu,

1125 – zakończenie konkurencji Bieg Przełajowy – ostatni zawodnik,

1130 – start konkurencji Duathlon,

1330 – zakończenie konkurencji Duathlon – ostatni zawodnik,

1345 – ogłoszenie wyników konkurencji – wręczenie pucharów,

1355 – losowanie nagród,

1400 – zakończenie zawodów przez Wójta Domaniewic.

 

 

                                                                                               Organizatorzy