Twórcze Domaniewice.

Mlodosc jest w nas-45Projekt „Przystanek Twórczość’ realizowany był przez nieformalną grupę seniorów „Młodość jest w nas” we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Domaniewicach. Celem projektu była aktywizacja i rozwój pasji, zainteresowań osób starszych poprzez udział w warsztatach plastycznych i teatralnych oraz zwiększenie integracji środowiska lokalnego poprzez wspólne działanie przy odnawianiu przystanku autobusowego.

W projekcie zrealizowano następujące działania:
1. warsztaty filcowania- „Filcowanie obrazka- filcem malowane”,”Filcowanie małych form
przestrzennych- kwiaty” zrealizowane pod kierunkiem p. Bożeny Justyny z Pracowni Działań Twórczych w Łodzi. 15 seniorów poznało techniki pracy filcem oraz wykonało 15 obrazków i 15 form przestrzennych- kwiatów”;
2. warsztaty ceramiki- „Tworzenie miseczki, kubka, małych form biżuterii” zrealizowane pod kierunkiem p. Bożeny Justyny z Pracowni Działań Twórczych w Łodzi. Seniorzy wykonali około 50 różnych prac ceramicznych, poznali techniki pracy z gliną, szkliwienia i wypalania. Wytwory beneficjentów zostały wystawione w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaniewicach i można je było podziwiać przez cały czas trwania projektu. Z wystawą tą też zapoznali się uczestnicy „Domaniewickiego Forum Lokalnego”, który odbył się w naszym ośrodku w dn. 25 września 2015 roku.
3. warsztaty teatralne- prowadzone przez trenerkę, p. Katarzynę Kuropatwę- Pik, gdzie uczestnicy poznali techniki pracy z ciałem, emisji głosu i dykcji oraz wyrażania emocji.
4. wycieczka do Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi- ms2- połączony z warsztatami dla 27 osób, które przybliżyły seniorom sztukę współczesną;
5. akcja „Przystanek od(nowa)- wspólne, międzypokoleniowe odnawianie przystanku autobusowego w Domaniewicach z zastosowaniem oryginalnych technik plastycznych, przystanek stał się wizytówką naszej miejscowości, przyciągnął uwagę mieszkańców i przyjezdnych. W odnawianiu przystanku wzięło udział 22 seniorów oraz 6 uczennic Gimnazjum Publicznego w Domaniewicach. Uczestnicy akcji wygładzili niedoskonałości na ścianach przystanku, wykonali zagruntowanie, pomalowali budynek, a następnie go ozdobili ludowymi motywami łowickimi. Akcja Przystanek od(nowa) zintegrowała bardzo mocno naszych beneficjentów oraz odbiła się szerokim echem wśród lokalnej społeczności. Udało nam się pozyskać wielu sojuszników, którzy pomogli nam w realizacji zaplanowanych działań, między innymi: Wójta Gminy Domaniewice, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Domaniewicach oraz Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Domaniewicach. Na zakończenie projektu beneficjenci spotkali się we własnym gronie na imprezie podsumowującej projekt przede wszystkim po to, aby podzielić się wrażeniami z zakończonego projektu oraz ocenić zrealizowane działania. Efekty projektu zostały także przedstawione szerokiemu odbiorcy podczas 20 Gminnego Dnia Seniora w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaniewicach. Zaprezentowano podczas imprezy prezentację złożoną ze zdjęć wykonanych podczas projektu, złożono podziękowania osobom, które wspierały grupę podczas realizacji działań.
Korzyści wynikające z realizacji projektu „Przystanek Twórczość”:
– integracja międzypokoleniowa społeczności lokalnej,
– poszerzenie zaufania społecznego,
– wzmocnienie współpracy i solidarności lokalnej,
– mieszkańcy zauważyli, że wspólne działanie przynosi efekty i daje radość,
– seniorzy poszerzyli swoje zainteresowania,
– wspólnie odnowiono przystanek autobusowy, nadano nowy wymiar przestrzeni publicznej, miejsce brzydkie stało się piękne i przyjazne.

http://dzialajlokalnie.polcentrum.pl/tworcze-domaniewice/#more-2061