Gmina Domaniewice przy współpracy Sołectwa Domaniewice w okresie 01.07.2021 r. – 15.11.2021 r. zrealizowała projekt ,,Aktywnie i folkowo”, który został współfinansowany z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach naboru ,,Sołectwo na plus”.
W ramach projektu:

  • – wykonano altanę oraz pomalowano parkan i nasadzono krzewy za nowo rozbudowaną częścią Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach;
  • – zorganizowano w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaniewicach warsztaty tworzenia ozdób z bibuły i słomy prowadzone przez twórców ludowych oraz spotkanie pod hasłem ,,Moja mała ojczyzna – Łowickie” z Panem Zbigniewem Zagajewskim – mieszkańcem Domaniewic, znawcą i miłośnikiem lokalnej historii.

W trakcie projektu Mieszkańcy Sołectwa Domaniewice w tym Koło Gospodyń Wiejskich we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Domaniewicach, Stowarzyszeniem „Aktywny Senior” w Domaniewicach aktywnie zaangażowali się w projekt poprzez wykonanie nasadzeń krzewów i pomalowanie parkanu, zorganizowanie warsztatów tworzenia ozdób z bibuły i słomy oraz spotkania pod hasłem „Moja mała ojczyzna – łowickie”.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w projekt.

Zdjęcia przed, w trakcie po realizacji projektu: