Gmina Domaniewice przy współpracy Sołectwa Strzebieszew w okresie 01.07.2021 r. – 15.11.2021 r. zrealizowała projekt ,,Odnowienie altanki i docieplenie ścian budynku Świetlicy Wiejskiej w Strzebieszewie”, który został współfinansowany z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach naboru ,,Sołectwo na plus”.
W ramach projektu wykonano docieplenie ścian starej części budynku Świetlicy Wiejskiej w Strzebieszewie oraz odnowiono altankę, która znajduje się przy Świetlicy Wiejskiej w Strzebieszewie.

W trakcie projektu Mieszkańcy Sołectwa Strzebieszew w tym Koło Gospodyń Wiejskich w Strzebieszewie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Strzebieszewie czynnie zaangażowali się w jego realizację m.in. poprzez wyczyszczenie starej farby, impregnację i pomalowanie altanki, posianie trawy w miejscach ubytków powstałych w ramach robót oraz prace porządkowe.

Dziękujemy za zaangażowanie w powyższy projekt Mieszkańcom Sołectwa Strzebieszew.

Zdjęcia przed w trakcie i po realizacji projektu: