Gmina Domaniewice przy współpracy Sołectwa Stroniewice w okresie 01.07.2021 r. – 15.11.2021 r. zrealizowała projekt ,,Naprzeciw Mieszkańcom Sołectwa Stroniewice”, który został sfinansowany z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach naboru ,,Sołectwo na plus”.
W ramach projektu przy Świetlicy Wiejskiej w Stroniewicach wykonano barierkę na schodach i podjeździe dla osób niepełnosprawnych, która znacząco zwiększyłaby bezpieczeństwo użytkowania obiektu oraz zamontowano zewnętrzne urządzenia fitness, które pozwolą mieszkańcom aktywnie spędzać wolny czas na świeżym powietrzu.

W trakcie projektu Mieszkańcy Sołectwa Stroniewice, w tym Koło Gospodyń Wiejskich w Stroniewicach, czynnie zaangażowało się w jego realizację m.in. poprzez wybór urządzeń do siłowni zewnętrznej i barierki schodowej oraz przygotowania odpowiednio terenu pod urządzenia fitness.

Dziękujemy za zaangażowanie w powyższy projekt mieszkańcom Sołectwa Stroniewice.

Zdjęcia przed i po realizacji projektu: