Gmina Domaniewice przy współpracy Sołectwa Rogóźno w 2022 r. zrealizowała projekt pn. ,,NOWE MIEJSCE DO ODPOCZYNKU”, który został sfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach naboru ,,Sołectwo na plus”.

W ramach projektu przy świetlicy wiejskiej w Rogóźnie została zakupiona i postawiona altana oraz nasadzono krzewy.

W trakcie projektu Mieszkańcy Sołectwa Rogóźno w tym Koło Gospodyń Wiejskich w Rogóźnie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Rogóźnie czynnie zaangażowali się w jego realizację m.in. poprzez przygotowanie terenu pod zakupioną altanę, wykonanie nasadzeń zakupionej zieleni.

Gmina Domaniewice dziękujemy za zaangażowanie w powyższy projekt Sołtysowi wsi Rogóźno Pani Beacie Mikitule oraz Mieszkańcom Sołectwa Rogóźno.