8 grudnia 2022 roku rozstrzygnięto strażacki konkurs plastyczny pt.” Zapobiegajmy pożarom” .Uczestnikami konkursu były dzieci z Publicznego Przedszkola w Domaniewicach
i Szkół Podstawowych z Gminy Domaniewice.

 

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy o tematyce obejmującej udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, działaniach związanych
z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalistycznego a także w ćwiczeniach, szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej, wychowawczej, kulturalnej, historycznej, itp.

Celem Konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk, działaniami ratowniczo-gaśniczymi podczas pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof, wypadków i innych zagrożeń a także rozwojowi zainteresowań i uzdolnień plastycznych.

Na konkurs zgłoszono 301 prac wykonanych różnorodnymi technikami plastycznymi, a oto niektóre z nich… 😊

Wybór nie należał do łatwych, gdyż każda z prac była na swój sposób wyjątkowa i piękna!.
😊 Jednak Jury musiało dokonać wyboru najlepszych dzieł…. 😊

Prace oceniane były w trzech grupach wiekowych:

I grupa – przedszkola i klasy „0” szkół podstawowych

II grupa – szkoły podstawowe klasy I-IV

III grupa – szkoły podstawowe klasy V-VIII

W I grupie wiekowej – przedszkola i klasy „0” szkół podstawowych nagrodzeni zostali wszyscy uczestnicy, a prace n/w dzieci zostały wytypowane nawet na etap powiatowy:

  1. Filip Wiśniak – kl O – SP Domaniewice
  2. Szymon Kapusta – Publiczne Przedszkole Domaniewicach gr. Żabki
  3. Antoni Grabowicz – kl O -SP Domaniewice
  4. Wojciech Kurczak – kl Ob – SP Domaniewice
  5. Antoni Wiśniak – Publiczne Przedszkole gr, Motylki
  6. Róża Ceret – Publiczne Przedszkole w Domaniewicach gr, Misie

W pozostałych grupach wiekowych Jury postanowiło wyróżnić następujące prace:

II grupa wiekowa szkoły podstawowe klasy I – IV ( przyznano po dwa miejsca ex aequo).

 Nagrody

1. Malwina Kapusta – kl. III a – SP Domaniewice

1. Malwina Kapusta – kl. III a – SP Domaniewice

 

1. Nadia Kapusta – kl. III b – SP Domaniewice

1. Nadia Kapusta – kl. III b – SP Domaniewice

 

2. Paulina Witkowska – kl. I b SP Domaniewice

2. Paulina Witkowska – kl. I b SP Domaniewice

 

2. Maja Janicka – kl. II SP Domaniewice

2. Maja Janicka – kl. II SP Domaniewice

 

3. Pola Szychowska – kl. III b, SP Domaniewice

3. Pola Szychowska – kl. III b, SP Domaniewice

 

3. Kacper Rybus – kl. III , SP Domaniewice

3. Kacper Rybus – kl. III , SP Domaniewice

 

Wyróżnienia

1.Martyna Jarota- kl. III a – SP Domaniewice

1. Martyna Jarota- kl. III a – SP Domaniewice

 

2. Amelia Bródka – kl. III a – SP Domaniewice

2. Amelia Bródka – kl. III a – SP Domaniewice

 

3. Igor Krystianik – kl. I a – SP Domaniewice

3. Igor Krystianik – kl. I a – SP Domaniewice

 

III grupa wiekowa – szkoły podstawowe klasy V-VIII

Nagrody

1. Maja Polit – kl. VI b – SP Domaniewice

1. Maja Polit – kl. VI b – SP Domaniewice

 

2. Maja Milczarek – kl. V a – SP Domaniewice

2. Maja Milczarek – kl. V a – SP Domaniewice

 

3.Marcel Wożniak -  kl. V – SP Skaratki

3.Marcel Wożniak – kl. V – SP Skaratki

 

Wyróżnienia

1.Maja Sut – kl. V b – SP Domaniewice

1.Maja Sut – kl. V b – SP Domaniewice

 

2. Krystian Milczarek- kl. VI – SP Domaniewice

2. Krystian Milczarek- kl. VI – SP Domaniewice

 

3. Natalia Wójcikowska – kl. VI – SP Skaratki

3. Natalia Wójcikowska – kl. VI – SP Skaratki

 

Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe z rąk Wójta Gminy Domaniewice Pawła Kwiatkowskiego, Magdaleny Sut – Przewodniczącej Komisji Konkursowej oraz Dariusza Kosiorka – Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Domaniewicach.

Wszystkim dzieciom składamy serdeczne gratulacje, dziękujemy za udział w konkursie, a laureatom życzymy powodzenia w eliminacjach powiatowych, wojewódzkich, a mamy nadzieję, że również centralnych! 😊