Szanowni Państwo,

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi działający w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiegozaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Rozlicz projekt EFS z sukcesem – SL2014”. Do skorzystania ze spotkania zapraszamy beneficjentów X i XI osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 1 października 2019 r. w godzinach 10:00 – 12:00 w Łodzi w sali konferencyjnej przy ul.Traugutta 21/23 (XVII piętro) – rejestracja uczestników od godz. 9:45. W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/3685-spotkanie-informacyjne-pn-rozlicz-projekt-efs-z-sukcesem-sl2014 do dnia 24 września 2019 r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do ponownego kontaktu.

Z wyrazami szacunku

Łukasz Jaros

Inspektor ds. Informacji o Funduszach Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Polityki Regionalnej
Wydział Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9,  90-101 Łódź
tel. 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
www.rpo.lodzkie.pl,
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

GPILodz@lodzkie.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek w godz. 8:00-18:00
wtorek – piątek w godz. 8:00-16:00

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Klauzula informacyjna RODO: https://rpo.lodzkie.pl/images/RODO/klauzula-rodo-pife-2082019.pdf

cid:image017.png@01D1010D.D646ECB0

cid:image018.png@01D1010D.D646ECB0

cid:image019.jpg@01D1010D.D646ECB0       cid:image020.jpg@01D1010D.D646ECB0

cid:image011.png@01D100D3.E5FCE270

Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego.
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Zachęcamy również do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci – poprzez wysłanie maila na adresmonitoringpunktow@miir.gov.pl.