Wójt Gminy Domaniewice po zasięgnięciu opinii merytorycznej Rady Gminy Domaniewice przyznał stypendia sportowe dla sześciu zawodników UKS Błyskawica.

Stypendia otrzymają:

  • Artur Janicki;
  • Piotr Bagnowski;
  • Kacper Grabowicz;
  • Agata Pawłowicz;
  • Maja Gajda;
  • Julia Perzyńska.

 

Oprócz stypendiów osoby te wraz z innymi trzydziestoma ośmioma sportowcami i trenerem UKS Błyskawica otrzymają jednorazowe nagrody pieniężne.

Łączna pula środków na stypendia i nagrody wyniosła 29.000,00 zł.