Wójt Gminy Domaniewice po zasięgnięciu opinii merytorycznej Rady Gminy Domaniewice przyznał stypendia sportowe dla dziewięciu zawodników UKS Błyskawica.

Stypendia otrzymają:

  • Artur Janicki;
  • Piotr Bagnowski;
  • Kacper Grabowicz;
  • Kacper Janasz
  • Wiktoria Konecka
  • Krystian Milczarek
  • Artur Pawłowicz
  • Julia Perzyńska
  • Maja Zimna

 

Oprócz stypendiów osoby te wraz z innymi dwudziestoma sześcioma sportowcami i dwoma trenerami UKS Błyskawica otrzymają jednorazowe nagrody pieniężne za osiągniecie wysokich wyników sportowych w 2022 roku.

Łączna pula środków na stypendia i nagrody wyniosła 32.060,00 zł.