Gmina Domaniewice zakończyła zadanie pn.: ,,Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Domaniewice wraz z instalacją fotowoltaiczną i modernizacją instalacji oświetleniowej”, które jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania: 650.176,23 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi 197.059 PLN, w tym w formie pożyczki 59.118 PLN oraz w formie dotacji 137.941 PLN.

Termomodernizacja budynku polegała m.in. na:

  • – ociepleniu piwnic i ścian zewnętrznych budynku wraz z ociepleniem stropu,
  • – wymianie zużytej stolarki okiennej i drzwiowej,
  • – montażu instalacji fotowoltaicznej i instalacji klimatyzacji,
  • – modernizacji instalacji oświetleniowej,
  • – wykonaniu pozostałych prac rozbiórkowych i demontażowych.

Galeria zdjęć z realizacji inwestycji: